• Ever wondered how to teach preschoolers about prayer?

    We developed a prayer cube that you print out on cardstock and assemble. Then you gather your preschoolers around and give each a turn to throw the block. The picture that is on top is the thing they pray for before giving the next child a turn to throw!
  •   GOD SE DROOM VIR MY! Hierdie lesse is spesefiek geskryf vir die graad 6-7 kinders. Hierdie kwartaal praat ons bietjie oor God se droom vir my lewe, my drome en of en hoe hulle ooreenstem. Ons gaan ook kyk na wat ons kan doen om by ons drome uit te kom.